เกมที่จะให้เรารับเป็นคนส่งของในโลกที่ผู้อยู่อาศัย แต่บ้านไม่ออกไปไหนกับบ้านบ้านเราตอนนี้ฝนเวลาที่ทำให้สิ่งที่โดนฝนแก่เร็วรวมทั้งที่ออกมา ฆ่าคนเราต้องทำหน้าที่ส่งของให้คนเหล่านี้รวมถึงหลักในเราต้องหาทางช่วยพี่สาวที่ถูกผู้การการจับการเชื่อมต่อต่อเพื่อให้ทุกเมืองเชื่อมต่ออีกครั้งครั้งนั้นหลัก ในเกม