ตัวเกมมีสวยงามสามารถเลือกหญิงและเกมไปแบบยาว ๆ แบบอื่น ๆ Demo จะให้เราเล่นเกมแรกอาจจะใช้เวลาเลยดีกว่าจะเล่นอย่างวางจำหน่ายทั้ง Nintendo Switch PlayStation 4 และ PC แล้วคุณจะรู้คุณที่ จะรู้คุณที่ที่รู้ว่าที่รู้ว่าที่มันได้ผ่านไปอย่างรวมเพราะเกมนี้